Skip navigation

ODTLAČOK

STRABAG Real Estate GmbH 
Donau-City-Straße 1 
1220 Viedeň/Rakúsko

Tel: +43 1 22 422 7000 
Fax: +43 1 22 422 7410
E-Mail: real-estate.atstrabagcom

Zastupovaná konateľmi
Dr. Herwig Schwarz, DI Erwin Größ, Mag. Johannes Mayr

Obchodný súd Viedeň
Obchodný register č. FN 226332t
IČ DPH ATU57093326
DVR č. 2109999

 

Predmet podnikania spoločnosti

(a)    rozvoj projektov, najmä stavebných projektov, ako aj vykonávanie developerských činností a s tým súvisiacich právnych úkonov (tzv. rozvoj projektov);

(b)    nadobúdanie a predaj pozemkov a budov, ako aj výstavba budov, aj nadobúdanie všetkých práv slúžiacich na využívanie pôdy, ako sú stavebné práva alebo práva k dočasným stavbám (superedifikáty) na účely hmotných investícií;

(c)   komerčný prenájom nehnuteľností;

(d)   komerčný prenájom hnuteľných vecí;

(e)   poskytovanie služieb v súvislosti s prenájmom nehnuteľností;

(f)   obchodné poradenstvo a poradenstvo v oblasti nehnuteľností;

(g)   die účasť v iných podnikoch alebo spoločnostiach, najmä v oblastiach „realitné poradenstvo/realitné služby“, „developer + projektový manažment“, „správa nehnuteľností“ ako aj „zahraničné nehnuteľnosti“;

(h)   prevzatie riadenia iných podnikov alebo spoločností, najmä tiež ako spoločníka vo funkcii konateľa

(i)   obchodovanie s tovarom všetkého druhu.

Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetky transakcie a opatrenia, ktoré sa zdajú byť potrebné alebo užitočné na dosiahnutie účelu spoločnosti, najmä zakladanie pobočiek a dcérskych spoločností v tuzemsku a v zahraničí, ako aj účasť v iných spoločnostiach.

 

Živnosť

STRABAG Real Estate GmbH je členom Viedenskej obchodnej komory (odborná skupina pre správu nehnuteľností a majetku, krajinský cech stavebníctva) a je oprávnený vykonávať nasledujúce živnosti v súlade so živnostenským právom:

  • developer
  • realitný agent
  • staviteľ

Platné živnostenské predpisy živnostenského zákona nájdete na webovej stránke federálneho právneho informačného systému.

STRABAG Real Estate vo spoločnosti WKO (Rakúska obchodná komora) A-Z